Năng lực sản xuất

 

 

 

 

  Năng lực sản xuất:

  Năm: 2015 sản xuất 900,000 chiếc/ năm

 

     

 

 

 

 

 

Năm: 2016 sản xuất 970,000 chiếc/ năm

 

 

     

 

 

   

NHẬN BẢN TIN

email

TIN TỨC